Välkommen till Vänsterpartiet Ljungby!

När andra partier glider mot höger, står Vänsterpartiet stadigt kvar. Vi står upp för jämlikhet och solidaritet, ett ekologiskt hållbart samhälle
och rättvis hyressättning.

Klyftorna i samhället ökar, vilket förstås skapar oroligheter. Ett tryggt samhälle får vi när vi skapar förutsättningar för alla att leva ett rikt och meningsfullt liv.

Inga nedskärningar i skolan

Skolan ska ge alla elever möjlig-het att lyckas. Det behövs utökade resurser för att täcka elevernas olika behov och för att skapa en arbetsplats där personalen trivs och vill stanna kvar.

Bevara och utveckla Ljungby lasarett

Det ska finnas möjlighet att få god sjukvård i den egna kommunen. Man ska till exempel inte behöva resa till Växjö för att göra ett ultraljud.

Ta bort vinster i välfärden

Överskott i skola och omsorg ska återinvesteras i samhället – inte försvinna ner i fickorna på riskkapitalister.

Ökad trygghet

Vi vill förebygga ungdomars psykiska ohälsa och utanförskap och se till att barn och unga har en meningsfull fritid – oavsett var man bor i kommunen. Detta genom att engagera fler ungdomar i verksamheter efter skoltid.

Spola överföringsledningen

Den planerade överföringsledningen måste stoppas för att förhindra hyreshöjningar i hela centrala Ljungby. Behovet av vatten och avlopp utmed Bolmens östra strand kan utan problem tillgodoses med lokala brunnar och reningsverk – för en bråkdel av kostnaden. De 200 miljonerna behövs för att rusta upp det centrala ledningsnätet.

Engagera dig

Bli medlem

Gå med i Vänsterpartiet och stöd oss i kampen för ett jämlikare Ljungby!

Välkommen till Vänsterpartiet Ljungby!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?