Vänsterpolitik i Ljungby

Miakel_v_kongress_w

Mikael Kalin

från Ljungby har blivit vald till ombud på V-kongressen 10-12 januari i Stockholm. Har du tankar och idéer som du vill att Mikael skall ta med sig till kongressen så kan du skicka mail till honom: [email protected]

http://www.vansterpartiet.se/kongress2014/

Kerstin Wiréhn:

En av mina hjärtefrågor är att vi måste minska arbetslösheten. Det kan vi göra genom att satsa på fler bra yrkesutbildningar för de som behöver omskola sej och stötta dem som vill starta eget. Vi behöver också satsa på att få  hit nya branscher t.ex. inom tjänstesektorn. Jag vill också driva på för att vi ska få fler hyresrätter i Ljungby, för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån och nya ljungbybor flytta hit.


 

Tryggve Svensson:

— Äldreomsorgen kan bli mycket bättre i Ljungby. Valfrihet utan vinstintressen!  Jag vill att vi satsar mera resurser på äldreomsorgen och därmed  skapar nya jobb. Jag  värnar om att Ljungby lasarett skall behålla och utveckla sin position. Vi behöver också ytterligare en vårdcentral  för att minska vårdkön. Jag är emot privatiseringen av skola, vård och omsorg. Det är min absoluta övertygelse att aktievinster till riskkapitalbolag och andra inte gynnar kvaliteten. Kommuninnevånarna skall själva äga, styra och kontrollera genom sina politiker!

 

Maj-Britt Claesson:

— Jag vill att Ljungby kommun ska ha Sveriges bästa förskola och skola, med flera olika alternativ. Jag kommer att verka för att det startas en uteförskola. Andra frågor som är viktiga för mig är vården, miljön, naturen och djurskyddet. Alla människor i Ljungby ska ha nära till naturområden och vi måste göra allt för att värna om miljön med friskt vatten och ren luft också i tätorten. Djurskyddet måste fungera bättre, inga djur ska lida i onödan.

 

 

Björn Gullander:

— Det är inte lätt att vara ung idag! Individ- och familjecenter, vår socialtjänst, måste få resurser för mera förebyggande arbete för att förhindra att det går fel. Och Ljungby måste bli en roligare stad för alla att bo och leva i! Då krävs att Ljungby kommun tar initiativ och fördelar pengar till kulturen och bygger ut musikskolan till kulturskola. Jag kommer att verka för stora satsningar på ungdomskulturen, länets konstmuseum och ett kulturhus för alla. Jag kräver också att Ljungby måste bli en mera ekologiskt hållbar stad. Modern spår-bunden kommunikation till och från Ljungby, kan hjälpa till.

 

Eric Holmback:

— Jag vill med hjälp av pengar för vattenvårdsprojekt se till att bygdegårdar, föreningslokaler och enskilda på landsbygden får hjälp med att anlägga godkända enskilda avlopp. Miljön behöver det!

Vi måste ge ökat etableringsstöd till företag som vill starta i de mindre orterna i kommunen för att skapa fler arbetstillfällen där.

Jag vill verka för att landsbygden får, i likhet med bokbussen, mobil service för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, polismyndigheten och kommunal service. Service och trygghet på landsbygden måste ökas! Och kulturliv måste få större kommunalt stöd.

 

____________________________

Använd skattepengar till undervisning

och inte till friskolors vinster

Ljungby kommun hotas med att ytterligare två friskolor skall startas upp här till hösten 2010. Vi har väl alla tagit del av vilket hot de utgör mot kommunal skolverksamhet. När friskolor rekryterar elever ur den befintliga gruppen elever så står kommunen kvar med ett reducerat antal elever men samma fasta kostnader (lokaler, inventarier, etc.). Dessutom måste kommunen hålla en beredskap för om man skulle tvingas ta hand om friskolornas elever. I höstas fick Uppsala kommun plötsligt två veckor innan terminsstart ta hand om 150 elever från Doctrinaskolan som gick i konkurs. Då står kommunen där med en skyldighet att ordna gymnasieplats till eleverna.

Vi har också alla hört att rektorn på den skolan enl. en inlämnad polisanmälan gav sin 19-årige son betyg i projektkunskap. Hans lärare säger att eleven aldrig deltog i det ämnet. Kursen lokala nätverk har aldrig ens hållits på Doctrina. Trots det har eleven fått 100 poäng och är godkänd. M.m., m.m.

Jag gillar rent generellt inte tanken på att våra gemensamma skattepengar skall gå till ett bolag som enl. aktiebolagslagen är skyldigt att generera en vinst som skall fördelas mellan aktieägarna. Dessutom får kommunen enl. kommunallagen bara bidra med pengar till icke-vinstgivande verksamhet.

Ny skolorganisation:

Värna även om små skolor på landsbygden

För tillfället utreds det på barn- och utbildningsförvaltningen hur den framtida skolorganisationen skall se ut. Om man skall vara ärlig så är frågan helt enkelt hur många landsbygdsskolor som skall läggas ner. Förvaltningen bidrar med argument för att skolor skall läggas ner så får personal och föräldrar bidra med argument för att skolor inte skall läggas ner. En del påstår att man kan spara pengar genom att lägga ner en eller flera skolor. Jag är egentligen inte så säker på det. Det är för många faktorer som spelar in för att man skall kunna göra en alltomfattande kalkyl på det hela.

Man påstår att det pedagogiska arbetet far illa vid för lågt antal elever. Men det är väl egentligen bara personalen vid respektive skola som kan ange vid vilket antal detta gäller. Man har inte kunnat påvisa att inlärningsresultatet skulle vara sämre på en mindre skola. Vidare är det en del som menar att elevernas sociala träning blir för torftig om det är för få kamrater i egen ålder. Det är väl egentligen bara föräldrarna (och i viss mån lärarna) som skall och kan avgöra detta. Ibland hör man också att arbetsklimatet för de anställda skulle bli sämre ju färre personaler man är. Det är väl också en fråga som bara de berörda kan avgöra.

Ofta hör man att det inte är mer än rätt att man får behålla sin lilla skola då det är ett av få exempel på att man får tillbaka lite av skatten som man betalt in. Just nu är det så att de 45 % av Ljungbys invånare som bor utanför centralorten förfogar över 12 av Ljungbys 17 grundskolor.

Så min slutsats av ovanstående är att jag hoppas att elever, föräldrar och personal själva säger ifrån när en skola blir för liten för att resultatet skall vara tillfredsställande och då är det bra om man kan bortse från argumentation från dem som inte är direkt berörda av verksamheten.


______________________________________

Öppna frågor till ordföranden

i Ljungby Bostäder

I 2006 års val gick Kristdemokraterna ut med ett antal frågor som man lovade genomföra om man vann valet. Dels lovade man ta bort fastighetsskatten och dels lovade man att byggandet av bostäder för äldre skulle öka. Man kritiserade hårt den socialdemokratiska regeringen för att det under deras regeringstid hade försvunnit ett antal bostäder för äldre.

Hur det blev med fastighetsskatten vet vi nu, den blev högre än tidigare för majoriteten av svenska folket Efter valet gick också din partibroder Mats Odell ut och tog bort det stöd som fanns för byggande av flerfamiljshus. Detta ledde till ett tvärstopp i byggandet av denna typ av bostäder. I vår kommun finns nu ett stort uppdämt behov av boende för äldre samt särskilda boende för de som är i behov av stor omvårdnad.

När vi nu upplever en historiskt stark lågkonjunktur är det precis rätt tillfälle att bygga vårt ”Åsikten” för att dels få fram bostäder för äldre men även fler särskilda boenden .

Dels kan vi nu bygga relativt billigt och dels kan vi dämpa lågkonjunkturen inom byggsektorn.

Då kommer mina frågor till dig som ordförande i Ljungby bostäder.

1 . Är Du beredd att aktivt verka inom den Kristna Högern för att återinföra statligt stöd till flerfamiljshus ?

2. Är du beredd att medverka till att Ert löfte om borttagen fastighetsskatt genomförs snarast ?

3. Är Du beredd att aktivt arbeta för att vårt trygghetsboende ”Åsikten” kommer igång fortast möjligt?

_____________________________________

KOMMUNAL FÖRENING

FÖR PRIVAT HANDEL ?

Jaså, Carina Bengtsson har bestämt att Ljungby kommun ska bilda en förening åt det privata näringslivet. De borgerliga partierna använder gärna uttrycket ”det fria näringslivet”, men det får väl inte vara så fritt, att de bildar sina föreningar själva.

Påminner inte det här alltför mycket om de korporativistiska idéer, som senast praktiserades i Mussolinos Italien och Salazars Portugal?

Tanken bakom korporativismen var att ena nationen (el kommunen) genom att alla parter, även motstridiga (t ex markägare, småhandlare, handelsjättar) inom varje bransch skulle tillhöra en gemensam, starkt toppstyrd organisation (ofta statskontrollerad). Då kunde ingen sticka upp och ställa besvärliga frågor om ingångna avtal och politiska löften.

Carina, är det så du och ditt parti vill ha det?

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.