Vänsterpartiet Ljungby

Om du röstar på V i Ljungby Kommun

Vad (v)i vill i Ljungby

V_grupp_wp2

Kerstin Wiréhn, Christian Johansson, Kiki Sandström, Björn Gullander, Margareta Lundblad, Vinko Stifanic 

I staden

• Bygga hyresbostäder – även små, billiga lägenheter • Bygga fler trygghetsbostäder för äldre

På landsbygden

• Ha fler bussturer på helgerna • Behålla kvarvarande landsbygdsskolor

• Stödja föräldrakooperativet Lingbygdens friskola i Södra Ljunga • Bygga hyresbostäder

också i småorterna • Inrätta mobila servicekontor

För barn och ungdom

• Öka personaltätheten i förskolan • Minska barngrupperna • Öppna stängda förskoleavdelningar

• Ha fler lärare på Sunnerbogymnasiet • Behålla nedläggningshotade gymnasieprogram

• Göra kraftansträngning på förebyggande arbete med barn och ungdom • Satsa på

ekologisk mat • Sänka kostnaderna för barn och ungdomar att delta i olika idrotter.

Miljö och transport

• Göra en kraftfull satsning på elproduktion med solceller • Återföra tågtrafiken till Ljungby

• Minska biltrafiken i centrum • Successivt ersätta kommunens miljöfientliga fordon med

miljöfordon • Erbjuda elcyklar till alla som arbetar i hemtjänstens centrumverksamhet

Äldreomsorg

• Göra slut på tidspressen i hemtjänsten • Skapa större valfrihet i den kommunala hemtjänsten

• Låta alla över 75 år som vill ha särskilt boende få det utan prövning • Satsa mer pengar till

socialnämnden för tryggare vård och bättre arbetsmiljö

Jämställdhet

• Öka lönen med tusen kronor i månaden för lågavlönade inom vård och omsorg

Arbetsmarknad

• Inrätta minst fyra hundra nya kommunala jobb i

Ljungby med fokus på vård, skola och omsorg

Kvinnojouren

• Ge kvinnojouren en långsiktigt stabil ekonomi

Kultur och fritid

• Göra Ljungby till en bra kulturkommun

• Renovera och bygga till både Sunnerbohallen

och Sunnerbohov/Trojahallen

• Göra Musikskolan till kulturskola • Låta stadskärnan

närma sig Lagan och knytas ihop med

butiker, caféer och andra besöksnäringar med

ett offentligt rum på Aspebacken med kulturskola,

industrimuseum, Ungdomens hus, m m

• Välkomna människor från andra länder som

behöver ett hem i Sverige och i Ljungby

V-VALSEDELN_wp

 

— EU-enkät i Ljungby

 

 

 

EU-parlamentets makt i Ljungby

ABF_EU-enkät_wp

ABF Kronobergs funktionärer redo att intervjua Ljungbys innevånare om vad de tror om EU:s makt  över

lokala kommunala beslut

Under lördagen genomförde ABF Kronoberg tillsammans med medlemsorganisationerna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ljungby en enkätundersökning som ville ta reda på vad medborgarna tror sig veta om EU och makten över de lokala beslutet i kommunen.
På gatorna och torgen i Ljungby fanns ABF:s funktionärer som intervjuade 103 innevånarna om kommunala beslut som fattats av kommunstyrelsen. Frågan gällde om man kunde avgöra vilka beslut som var påverkade av lagar, regler eller direktiv som beslutats om i EU-parlamentet och som därmed styrde Ljungbys beslut.
Det fanns åtta kommunala ärenden upptagna i undersökningen. Av de drygt hundra intervjuade  lämnades 36 % felsvar när de trodde att EU inte påverkade de olika lokala besluten. Alla besluten var nämligen styrda av EU.  Glädjande var att bara nio av de tillfrågade tänkte avstå att gå och rösta i EU-valet.
ABF:s kampanj för att få fler att gå och rösta i EU-valet fortsätter på tisdagskväll då EU-parlamentarikerna Anna Hedh och Eva-Britt Svensson besöker Ljungby och deltar i ett offentligt möte i Teaterbiografen Grand.

 — Se detaljerna i protokollet på V:s facebooksida här!

 

 

 

V-kandidaterna till Kommunfullmnäktige

Dina vänsterpartister i Kommunfullmäktige i Ljungby?

V_grupp_1_wp

Vänsterpartiet Ljungbys sex översta namn på listan för val till kommunfullmäktige. Från vänster Kerstin Wiréhn, Mikael Kalin, Margareta Lundblad, Christian Johansson, Kiki Sandström och Björn Gullander. (Foto: Margareta Hörlén)

 

Vänsterpartiet i Ljungby är nu klart med sin namnlista för val till kommunfullmäktige. Det var på partiföreningens årsmöte som listan nyligen fastställdes. I årets val finns 22 namn på listan. Förra valet var det 15. Varannan är man på listan som  även denna gång toppas av Kerstin Wiréhn som är Vänsterpartiets gruppledare sedan många år tillbaka. Därefter kommer Björn Gullander som också sitter i fullmäktige nu. Ny på listan är Margareta Lundblad. Vänsterpartiet har förnärvarande tre mandat i kommunfullmäktige.

— Opinionsiffrorna i riket pekar uppåt för oss och vi har också stark medvind i politiken i Ljungby, så vi räknar med framgång och att få ett mandat ytterligare, berättar Kertsin Wiréhn.

Det skulle innebära fyra mandat i fullmäktige och då kommer också Christian Johansson in, som är ny på listan.

I övrigt går Vänsterpartiet i Ljungby till val med flera nya namn och en viss föryngring. Flera är under 30 år.

Val till kommunfullmäktige VÄNSTERPARTIET

 1 Kerstin Wiréhn, Ljungby

2 Björn Gullander, Ljungby

3 Margareta Lundblad, Byholma

4 Christian Johansson, Kånna 

5 Kiki Sandström, Ljungby

6 Mikael Kalin, Ljungby

7 Maj-Britt Claesson, Lagan

8 Vinko Stifanic, Ljungby

9 Marie-Louise Simonsson, Ljungby

10 Ole Kongstad, Ljungby

11 Fata Mlivic, Kånna

12 Tryggve Svensson, Ljungby

13 Margareta Aspman-Walleij, Ljungby

14 Jan Göransson, Torpa

15 Madelene Lindberg, Ljungby 

16 Tony Bern, Ljungby

17 Ingegärd Johansson, Ljungby

18 Per Tingvall, Ljungby

19 Linda Svensson, Ljungby

20 Hans Svensson, Annerstad

21 Margareta Hörlén, Ljungby

22 Håkan Johansson, Visslaryd

LÄS MERA HÄR 

i Smålänningen!

Insändare 12 februari

 

insändare

Jobben finns.

Ja, nu har Sivert Josefsson sågat partierna jäms med fotknölarna. Han gillar inte deras politik, men i ett fall var det partiledarens leende, som inte föll i smaken. Var det för att slippa erkänna, att Vänsterpartiets politik är bra?

Josefsson har väl rätt i att jobben är partiernas gemensamma mantra, men eftersom han ännu inte har hört någon politiker säga ett ord om hur jobben skall tillkomma, så kan jag passa på. Faktum är att jobben redan finns, både här i Ljungby och nästan överallt i landet.

Om vi ska hålla oss till vår kommun och vårt landsting, så skriker man efter mer personal i barnomsorgen, skolan, äldrevården och sjukvården. Småbarnen blir stressade i stora grupper. Elever får inte det stöd de behöver. Kunskapen sjunker, när lärartiden per elev minskar. Hemtjänsten jagas av minuter och sekunder, och på de särskilda boendena är arbetssituationen ohållbar. Inom sjukvården är det samma sak. Här finns det jobb, jobb, jobb, men ingen får göra jobbet. Den regerande alliansen i både kommun och landsting vill inte höra och verkar inte bry sig. Man sparar inte alltid, men man sparar på människor.

Vänsterpartiet i Ljungby vill lägga ordentliga resurser på att anställa mer personal, där det behövs i den kommunala verksamheten. Vi vill också satsa ordentligt på utbildning och vidareutbildning. Bra skola, vård och omsorg behöver många, många nya jobbare, och det vill (v)i ge dem .

Ingegärd Johansson

Vänsterpartiet i Ljungby