Okategoriserade

Kultur & fritid

V_kultur_i_Ljungby_wpVänsterpartiet i Ljungby vill

• Göra Ljungby till en bra kulturkommun

• Renovera och bygga till både Sunnerbohallen och Sunnerbohov/Trojahallen

• Göra Musikskolan till kulturskola

• Låta stadskärnan närma sig Lagan och knytas ihop med butiker, caféer och andra besöksnäringar med ett offentligt rum på Aspebacken med kulturskola, industrimuseum, Ungdomens hus, m m 

• Välkomna människor från andra länder som behöver ett hem i Sverige och i Ljungby

kulturintetillsalu_wp

 

Om du röstar på V i Ljungby Kommun

Vad (v)i vill i Ljungby

V_grupp_wp2

Kerstin Wiréhn, Christian Johansson, Kiki Sandström, Björn Gullander, Margareta Lundblad, Vinko Stifanic 

I staden

• Bygga hyresbostäder – även små, billiga lägenheter • Bygga fler trygghetsbostäder för äldre

På landsbygden

• Ha fler bussturer på helgerna • Behålla kvarvarande landsbygdsskolor

• Stödja föräldrakooperativet Lingbygdens friskola i Södra Ljunga • Bygga hyresbostäder

också i småorterna • Inrätta mobila servicekontor

För barn och ungdom

• Öka personaltätheten i förskolan • Minska barngrupperna • Öppna stängda förskoleavdelningar

• Ha fler lärare på Sunnerbogymnasiet • Behålla nedläggningshotade gymnasieprogram

• Göra kraftansträngning på förebyggande arbete med barn och ungdom • Satsa på

ekologisk mat • Sänka kostnaderna för barn och ungdomar att delta i olika idrotter.

Miljö och transport

• Göra en kraftfull satsning på elproduktion med solceller • Återföra tågtrafiken till Ljungby

• Minska biltrafiken i centrum • Successivt ersätta kommunens miljöfientliga fordon med

miljöfordon • Erbjuda elcyklar till alla som arbetar i hemtjänstens centrumverksamhet

Äldreomsorg

• Göra slut på tidspressen i hemtjänsten • Skapa större valfrihet i den kommunala hemtjänsten

• Låta alla över 75 år som vill ha särskilt boende få det utan prövning • Satsa mer pengar till

socialnämnden för tryggare vård och bättre arbetsmiljö

Jämställdhet

• Öka lönen med tusen kronor i månaden för lågavlönade inom vård och omsorg

Arbetsmarknad

• Inrätta minst fyra hundra nya kommunala jobb i

Ljungby med fokus på vård, skola och omsorg

Kvinnojouren

• Ge kvinnojouren en långsiktigt stabil ekonomi

Kultur och fritid

• Göra Ljungby till en bra kulturkommun

• Renovera och bygga till både Sunnerbohallen

och Sunnerbohov/Trojahallen

• Göra Musikskolan till kulturskola • Låta stadskärnan

närma sig Lagan och knytas ihop med

butiker, caféer och andra besöksnäringar med

ett offentligt rum på Aspebacken med kulturskola,

industrimuseum, Ungdomens hus, m m

• Välkomna människor från andra länder som

behöver ett hem i Sverige och i Ljungby

V-VALSEDELN_wp

 

— EU-enkät i Ljungby

 

 

 

EU-parlamentets makt i Ljungby

ABF_EU-enkät_wp

ABF Kronobergs funktionärer redo att intervjua Ljungbys innevånare om vad de tror om EU:s makt  över

lokala kommunala beslut

Under lördagen genomförde ABF Kronoberg tillsammans med medlemsorganisationerna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ljungby en enkätundersökning som ville ta reda på vad medborgarna tror sig veta om EU och makten över de lokala beslutet i kommunen.
På gatorna och torgen i Ljungby fanns ABF:s funktionärer som intervjuade 103 innevånarna om kommunala beslut som fattats av kommunstyrelsen. Frågan gällde om man kunde avgöra vilka beslut som var påverkade av lagar, regler eller direktiv som beslutats om i EU-parlamentet och som därmed styrde Ljungbys beslut.
Det fanns åtta kommunala ärenden upptagna i undersökningen. Av de drygt hundra intervjuade  lämnades 36 % felsvar när de trodde att EU inte påverkade de olika lokala besluten. Alla besluten var nämligen styrda av EU.  Glädjande var att bara nio av de tillfrågade tänkte avstå att gå och rösta i EU-valet.
ABF:s kampanj för att få fler att gå och rösta i EU-valet fortsätter på tisdagskväll då EU-parlamentarikerna Anna Hedh och Eva-Britt Svensson besöker Ljungby och deltar i ett offentligt möte i Teaterbiografen Grand.

 — Se detaljerna i protokollet på V:s facebooksida här!