AKTUELLT

Följ oss på Facebook!

Senaste nytt om Vänsterpartiets

rikspolitik hittar du här >

V_aktuellt_w

Historien sitter inne med facit

Här kommer en liten historielektion från 1904 till 2009 över borgarnas politik för er som glömt.

Nej till allmän rösträtt

Nej till allmän olycksfallsförsäkring

Nej till kvinnlig rösträtt

Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige

Nej till åtta timmars arbetsdag

Nej till sjukkassan

Nej till a-kassan

Nej till två veckors semester

Nej till fria skolmåltider

Nej till allmän sjukvårdsförsäkring

Nej till allmänna barnbidrag

Nej till tre veckors semester

Nej till fri sjukvård

Nej till ATP

Nej till fyra veckors semester

Nej till 40-timmars vecka

Nej till fri abort

Nej till femte semesterveckan

Nej till löntagarfonderna

Nej till höjd sjukersättning

Ja till apartheid. Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC.

Ja till Irakkriget. Alla riksdagspartier demonstrerade mot och kritiserade Irakkriget utom Moderaterna.

Ja till sänkt a-kassa och sjukpenning.

Ja till försämrad semesterlag.

När man läser listan inser man att borgarna är samma gamla högerparti som förut, och att vi inte får ta välfärden för given.

TRYGGVE SVENSSON (V)

Smålänningen/Debatt 24 augusti 2010

Vänstern oroar sig för valfrihetens negativa konsekvenser

Vänsterpartiet i Ljungby har absolut ingenting emot att öka den enskildes makt och inflytande. Man kan få uppfattningen om motsatsen när man läser Ann-Charlotte Wiesels, Moderaterna, debattinlägg här 16 augusti.

Orsakerna till att Vänstern i Ljungby, i likhet med Socialdemokraterna, är motståndare till att, med hjälp av LOV, lagen om valfrihetssystem, privatisera hemtjänsten inom äldreomsorgen är alla de negativa konsekvenser som det kan medföra.

Vi är också för valfrihet – men inte när valet handlar om att välja mellan om våra skattepengar skall gå till privata företagsvinster eller fullt ut användas till den  kommunala äldreomsorgen. I likhet med vårt ogillande att friskolornas ägare, som ofta är riskkapitalbolag, gör stora vinster med kommunala medel vill vi inte vara med på att sälja ut vår kommunala välfärd.

Vi vet att det går, med egna styrmedel, att förbättra hemtjänsten  inom den kommunala verksamheten och öka valfriheten. Att lägga över ansvaret på privata hemtjänstföretag låter sig inte göras så lätt. Det ökar administration och kostnader för kommunen. Och vi hävdar att det försämrar kvaliteten. Den kommunala storskaligheten gör att kompetens och resurser kan leverera hemtjänst till alla som behöver i hela kommunen, dygnet runt, sju dagar i veckan. Det vet vi inte om något privat hemtjänstföretag kommer att kunna göra. Alliansen har i kommunfullmäktige tagit LOV-belutet utan precisering av vad som krävs av hemtjänstföretagen.

Kan inte den privata hemtjänsten utföra den som behövs får den kommunala hemtjänsten komplettera.

Det kan innebära att brukarna får ännu fler olika personer som besöker dem!

Och vi är framförallt rädda för att LOV-valfriheten inte kommer gäller alla hemtjänstbrukare. Företag har givetvis alltid rätt att välja sina egna kunder. Uppdrag som inte ger rätt lönsamhet avböjer man att åta sig. Enkel affärsprincip! Och det är orimligt att Ljungby kommun kan ställa samma krav på ett litet hemtjänstföretag som på sig självt. Alltså stor risk för att valfriheten inte kommer att gälla alla som behöver hemtjänst.

Att införandet av privat hemtjänstverksamhet skapar nya arbetstillfällen, som bl a Carina Bengtsson (c), hävdar, är helt felaktigt. Antingen är det personal från kommunens hemtjänst som byter arbetsgivare eller så är det nya entreprenörer som tar jobben från kommunalt anställda. I värsta fall kan LOV-projektet skapa arbetslöshet.

Vänsterpartietvill ha ökad valfrihet och höjd kvalitet på den kommunala äldreomsorgen. Vi kräver till exempel att par skall ha rätt att bo tillsammans även när bara den ena i parförhållandet behöver vård och omsorg i särskilt boende. Vi vill garantera en solidarisk valfrihet för alla. Det går inte med hjälp av LOV.

BJÖRN GULLANDER (V)

Tack till er som hjälper oss med vår politik!

Tack alla kommuninvånare som svarat på Vänsterpartiets enkät på marknader och på andra träffar under sommaren! Slutsatsen vi kan dra av era svar är att de frågor Vänsterpartiet driver även är viktiga för de flesta kommuninvånare.

Det är t.ex en stor majoritet som tycker det är viktigt att gamla par ska få möjlighet att bo ihop på särskilda boenden. Det är också ett flertal som vill att vi satsar mer på allmänna kommunikationer t.ex tåg och på ett rikt kulturliv. Många anser också att det vore bra om vi kan erbjuda gymnasieeleverna som läser i Ljungby en körkortsutbildning. Detta skulle underlätta för ungdomarna att få jobb, inte minst för ungdomar på landsbygden. Vi har också fått ett stort stöd för att djuren behöver bättre tillsyn till exempel genom en djurombudsman.

Men hur ska det finansieras då? Visst vill väl ljungyborna ha lägre skatt dessutom? Nej, det är inget man prioriterar, förutom en del pensionärer som anser att det är orättvist att de betalar mer skatt än löntagarna.

Sammanfattningsvis känner vi oss stärkta i att Vänsterpartiets politiska frågor engagerar även kommuninvånarna.

Tack för att ni tog er tid att prata politik!

_______________________________________

Remissvar:

Synpunkter avseende ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”

Vi anser att planen är informativ och ger en bra genomgång av olika faktorer och lagstiftning som har betydelse för beslut om strandnära bebyggelse. Det är tyvärr en väldigt komplicerad lagstiftning från olika tider och med olika inriktning och fokus. Det kan ofta vara motstridiga intressen som möts vid stränderna – allmänhetens intresse av att ha tillgång till stranden, skyddet av flora och fauna, människors intresse av att bo nära vatten kopplat till ekonomiska intressen och landsbygdens behov av utveckling av verksamheter.

Vi har inga särskilda synpunkter på vilka områden som är angivna som möjliga för landsbygdsutvekling utan avvaktar remissvaren från allmänheten.

För att värna om allmänhetens tillgång till fria stränder och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten är det viktigt med en tillräckligt bred fri passage på stranden. I planen anges några tiotal meter som ett minimun och det är angeläget att det inte blir mindre. En tydlig gräns är också viktig för att allmänheten ska uppleva att strandlinjen är tillgänglig.

Ljungby den 8 augusti 2010

Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.