Din röst på V-Ljungby gör skillnad!

Med Vänsterpartiet för ett ännu bättre Ljungby!

— DETTA GÅR V-LJUNGBY TILL VAL MED:
• Vänsterpartiets vision är ett jämlikt samhälle, utan stora skillnader i livsförutsättningar. Faktorer som inkomst, bostadsort, kön eller ursprung får inte vara avgörande för människors livskvalitet. Alla ska kunna leva ett gott liv. Forskning visar att människor mår bättre i jämlika samhällen. I jämlika samhällen är också kriminaliteten mindre och människors resurser tas bättre tillvara. För att åstadkomma jämlikhet krävs resurser till kommunerna, inte minst för att säkerställa att barn och ungdomar får en bra start i livet. Vi vill därför ha en miljonärsskatt, bland annat för att finansiera ökade statsbidrag till kommunerna.
• I förskolan vill vi ha mindre barngrupper. Då blir miljön lugnare både för barn och personal. Alla barn kan få den uppmärksamhet och det stöd som behövs.
• skolan måste hälsovården förstärkas. Särskilt krävs bättre möjligheter att arbeta förebyggande. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat, inte minst bland flickor. Därför är detta område prioriterat. Det måste också finnas resurser i skolan så att lärare kan få extra stöd när det behövs.
Sexuella trakasserier ska bort. Sexualundervisningen måste ha ett feministiskt perspektiv för att stärka tjejerna och ge insikter hos killarna.
• Fritidsgården är en viktig mötesplats för ungdomarna. Därför behövs en rejäl förbättring av lokalerna.
• Teater16 och Lokal16 är ett kulturprojekt för unga vuxna som måste säkerställas när projekttiden snart är slut. En gratis badbuss för barn och unga till Mjällens badplats är också med i Vänsterpartiets satsningar för de unga.
• För äldre ska det finnas flera olika typer av boenden, både för de som behöver mycket omsorg och för de som klarar sig själva men behöver mötesplatser och möjlighet till aktiviter. Ensamhet och otrygghet är ett gissel för många äldre och ger upphov till sjukdomar. Många äldre dör ensamma. Det får inte hända i vår kommun!
• Vi vill ha ökad valfrihet i hemtjänsten. Låt de äldre avgöra vilken hjälp de behöver!
• För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal ska vi ha riktigt bra arbetsvillkor. Det kan handla om rätt till heltid, reellt inflytande, kompetensutveckling, bättre arbetstider, till exempel att inte ha delade turer. • Arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka har visat sig vara en bra reform där den har prövats. Att ge bra villkor till dem som vidareutbildar sig är ett sätt att få behålla personalen långsiktigt.
• Lönerna är givetvis mycket viktiga. Om vi minskar de politiska arvodena till nivån för 2014 och tar bort onödiga arvoden skulle t.ex. 200 av de anställda kunna få 2000:- mer i lön per månad! Vi anser även bortsett från detta att det är ett problem att politiska företrädare, som förväntas ta beslut för hela befolkningens bästa, lever på en nivå som vanliga löntagare bara kan drömma om.
• Kommunerna står inför en stor arbetskraftsbrist och vi behöver ta vara på kompetensen hos våra nykomna invånare från andra länder.
• Vi har många viktiga frågor att driva, men en av de allra viktigaste är att långsiktigt hejda klimatförändringarna och verka för en bra miljö i kommunen. Det kan handla om att uppmuntra och underlätta cykling, att kommunen upphandlar miljöbilar, ökar användningen av solceller, upphandlar miljösmart och ekologiskt, stödjer närodlat och minskar matsvinnet i de kommunala köken. Naturskyddsföreningen har analyserat hur partierna i riksdagen under denna mandatperiod har agerat för miljön och har då gett att Vänsterpartiet bästa betyget!
• Vänsterpartiet i Ljungby har bland annat motionerat om att vi ska öka inköp av ekologiska livsmedel, sanera förskolorna från farliga ämnen som olika plaster, ha en strategi för cykeltrafiken och att vi inte ska investera pengar i fossila företag. Trots att vi är ett litet parti har vi fått igenom flera av våra förslag. Vänsterpartiet vill också skapa en grön investeringsbank. Det skulle gynna landsbygdens gröna näringar och förbättra möjligheten för människor och företagande att leva på landsbygden.
• En satsning på billig kollektivtrafik är bra både för miljön och ökar attraktiviteten att leva på landet. Vi behöver också ökad samverkan mellan kommun, region, stat och näringsliv för att hjälpas åt med servicen på landsbygden.
• I Ljungby stad behövs en rejäl ansiktslyftning. Stopp för ytterligare stenlagda ytor och breda vägar. Sätt igång planeringen för Aspebacken! Ta vara på ljungbybornas förslag och idéer, så som de kommit fram vid medborgardialoger! Vid ån kan skapas flera mötesplatser för olika slags kultur, liksom en badplats, kanske till och med ett kallbadhus. Och givetvis: rusta upp Hembygdsparken!
• Alla måste få någonstans att bo! Vi behöver billiga hyresrätter, som ger ungdomar möjlighet att flytta hemifrån och som gör det möjligt för företagen att få arbetskraft som kan flytta till Ljungby.
• Ljungby är en bra kommun att leva och bo i. Här är nära till natur och friluftsliv och staden har mycket att erbjuda, trots att den inte är så stor – eller kanske just därför. Men det finns också det som kan bli bättre, och för det behövs en tydlig vänsterpolitik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.