Månadsarkiv: juli 2017

Stoppa utvisningarna – amnesti nu!

Öppet brev till Sveriges regering

Stoppa utvisningarna – amnesti nu!

Utrikesdepartementet varnar svenskar för att resa till Afghanistan, eftersom säkerhetsläget i landet gör det mycket farligt. Trots det fortsätter Sverige att utvisa afghaner till hemlandet – också underåriga som aldrig satt sin fot där och helt saknar nätverk i sitt så kallade hemland. Många av de unga afghaner som sökt asyl i Sverige är födda och uppvuxna i Iran eller Pakistan dit deras familjer flytt under de senaste årtiondena, medan deras hemland slitits sönder av den ena konflikten efter den andra. Nu har osäkerheten gått så långt att Afghanistans flyktingministrar vädjar till Europas länder att sluta sända landets medborgare tillbaka. Afghanistan har inte de resurser som behövs för att ta emot fler.

Men Sverige, som en gång betraktades som en humanitetens högborg och företrädare för en human flyktingpolitik, har förvandlats till en iskall återvändsgränd. Det land vi kallade vårt skickar människor till ett land i kaos där urskillningslöst våld hör till ordningen för dagen och där till och med landets egna företrädare medger att de saknar möjligheter att skydda sina invånare.

Många av de asylsökande är unga människor vars framtid mals sönder under en väntan som ofta slutar i sammanbrott och förtvivlan. Vi vill inte att vårt land skall vara skyldigt till all denna hopplöshet och desperation. Snart fyrtio år av återkommande strider tyder inte på någon snabb lösning för det plågade landet. Detta får extra tyngd av den allt mer försämrade säkerhetssituationen och landets egen vädjan om att avbryta återsändningarna.

I Ljungby Kommun finns det många barn och unga som står inför hotet att deporteras till Afghanistan .

Vänsterpartiet i Ljungby kräver ett omedelbart stopp för alla utvisningar till Afghanistan och amnesti för asylsökande afghaner i Sverige.

Vänsterpartiet, Ljungby

— OERHÖRT INHUMANT OCH OVÄRDIGT!

Kerstin Wiréhn (V)

har lämnat in följande motion till Ljungby Kommun:

MOTION
Vi har många ensamkommande ungdomar som väntar på besked angående sitt överklagande på avslagsbeslut angående uppehållstillstånd. Socialförvaltningen har hittills tillämpat en tuff linje då ungdomen omedelbart tvingats flytta från sitt hem till Migrationsverkets boenden utanför kommunen. Detta innebär att ungdomarna måste sluta skolan, får lämna kamrater och fritidsaktiviteter och den trygghet man byggt upp med personal på boendet. Detta sker i en situation som är mycket påfrestande och orolig för ungdomen och därmed i stort behov av kontinuitet och trygghet. Vi anser att detta är oerhört inhumant och ovärdigt.

• Vi yrkar att den asylsökande ungdomen får bo kvar i sitt hem i Ljungby i avvaktan på beslut avseende överklagandet.

Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet, Ljungby