Månadsarkiv: juli 2016

I denna ljuva sommartid…

I-denna-ljuva-sommartid
Midsommaren har redan sjunkit i glömska, bortsett från hos enstaka djupt troende Sverigedemokrater som fortfarande dansar rumba i Balders hage med knätofsarna slokande efter senaste regnskuren. Sommarens mesta politiska begivenhet, Almedalsveckan, börjar också glida över i förfluten tid, men än viskar minnena om lågvattenmärken och höjdpunkter. Mest lär vi nog komma ihåg det nästan unisona tjutet efter ”svenska värderingar”. Vilken lättnad när Jonas Sjöstedt får sista ordet och säger som det är: ”Jag tror att vi ibland menar olika saker med svenska värderingar, och jag tror att många av de bra värderingar som finns i Sverige också finns i stora delar av världen.” När han dessutom lägger till att han tror att jämlikhet är en svensk värdering, kan man nästan få tårar i ögonen av glädje och lättnad.
När man kommer till själva essensen, är Vänsterpartiet det enda riksdagsparti men kan lita på, i synnerhet när det gäller jämlikhet. Genom målmedvetet förhandlingsarbete har V lyckats förmå S-Mp-regeringen att genomföra ett antal reformer som åtminstone påbörjat en vandring i riktning mot ett mer rättvist Sverige. Här är några exempel.
Från och med 2017 får kommunerna 10 miljarder kronor extra. Därmed kan man anställa fler inom skola, vård och omsorg. De som tagit emot flest asylsökande och nyanlända kommer att få mer pengar och staten skall samarbeta med Sveriges Kommuner och Landsting för att få slut på bristen på utbildad personal inom välfärden.
Primärvården förstärks för att bättre och tidigare upptäcka brister i kvinnors hälsa. Mammografiundersökningar blir kostnadsfria. En särskild satsning görs på förlossningsvården men kan också användas för att åstadkomma en mer jämställd hälso- och sjukvård.
Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen och satsningar på utbildning innebär förbättringar såväl för de äldre som för anställda och anhöriga som tar hand om sina närmaste när omsorgen brister. Dessutom bli besök i öppenvården gratis för 85+ från och med 1 januari 2017. Vänsterpartiet vill också att läkemedel på recept skall bli kostnadsfria för personer från 80 års ålder. Vi håller tummarna för våra förhandlare – och för våra äldre!
Därmed inte sagt att vi glömmer ungdomen. Likaså från 1 januari nästa år utökas tandvårdsförsäkringen för barn och unga så att den gäller till 21 års ålder. Ett år därefter kommer den att höjas till 23 år.
Andra reformer som V medverkat till är höjt underhållsstöd, höjt bostadstillägg för pensionärer, höjd sjuk- och aktivitetsersättning, gratis receptbelagt medicin till alla barn, glasögonbidrag upp till 19 års ålder för dem som behöver, sommarlovsstöd till kommuner som satsar på gratis sommaraktiviteter, höjd riksnorm för försörjningsstödet för barnfamiljer, höjd grundnivå i föräldraförsäkringen, förbättrad a-kasse-ersättning och slopas stupstock i sjukförsäkringen.
Allt är inte gjort i en handvändning, särskilt inte om man inte har egen majoritet eller åtminstone ingår i regeringen. Vänsterpartiet är kritiskt till det nuvarande pensionssystemet och har motionerat om ett rättvist pensionssystem. V vill också avskaffa den orättvisa beskattningen av pensioner och andra ersättningar. Överlag vill vi ha ett mer rättvist skattesystem med bland annat förmögenhetsskatt och givetvis stopp för skattesmitning. Och självklart vill vi fortfarande göra slut på vinstuttag inom vård, skola och omsorg!
Också på kommunal nivå arbetar V för jämlikhet och rättvisa. I Ljungby har vi bland annat motionerat om att alla över 75 års ålder som så önskar skall få särskilt boende. Förslaget vann dessvärre inget gehör från majoriteten. Vi har också motionerat om vita jobb i kommunala upphandlingar och försök med sex timmars arbetsdag. Vi ville även förhindra höjningen av politikerarvodena, men dessvärre ville majoriteten inte som vi.
Vi kan inte slå oss till ro, för oändligt mycket återstår att göra. Inte minst måste vi samla krafter så att regeringens plågsamma asylpolitik blir en mycket kort parentes. Och när passar det bättre att samla kraft än just nu, mitt i den vackraste högsommaren, när solen glimtar fram då och då med löfte om att snart komma tillbaka!