Månadsarkiv: oktober 2015

Eldhärjade asylboende

Nu kan vi inte

—  NU KAN VI INTE TIGA LÄNGRE!

Under året har det brunnit ett tiotal gånger på asylboenden. Några bränder har sannolikt varit olyckshändelser men flera tycks ha varit anlagda, och då oftast av personer som inte bott på anläggningen. Den senaste veckan har tre tilltänkta asylboenden brunnit ner, varav ett i Kånna i vår egen kommun. Elden har också hotat kringliggande hus. I samtliga fall misstänks bränderna vara anlagda, även om polisen ännu inte med säkerhet kunnat avgöra brandorsaken.

Vi måste reagera, trots att vi ännu inte säkert vet om det rör sig om attentat. Det finns tillfälligheter och sammanträffanden, men det är det väl mycket begärt att man skall tro att det är en ren slump när tre anläggningar fattar eld inom loppet av några få dagar; tre anläggningar som skulle gett tak över huvudet åt människor som tvingats lämna sina hem och sitt land. På främlingsfientliga internetforum råder ingen tvekan. Där höjs jubelrop och de tänkta attentatsmännen hyllas som hjältar. Rikspolischefen uttrycker sig mer försiktigt, men anser ändå att misstankarna är så allvarliga att han höjer beredskapen!

Särskilt svårt att tro på slumpen blir det när det finns vittnesuppgifter om att personer varit ute i Kånna och jublat över händelsen, med det tillägget att det var synd att där inte fanns några som hade brunnit inne. Eller för den delen när en person helt frankt uttrycker att han ”inte är förvånad över det som hänt” eftersom han anser att ”många känner sig överkörda” och praktiskt taget ursäktar de eventuella attentatsmännen. Det är verkligt illa att det kan finnas personer som anser att missnöje kan ursäkta mordbrand! Redan hurraropen på trollnätet och dessa lokala uttalanden är nog för att vi skall säga ifrån, även om brandorsaken ännu inte är klargjord.

Det är hög tid vi som respekterar alla människors lika värde står upp och säger ifrån. Det är vår mänskliga skyldighet att välkomna dem som måste lämna sina hemländer för att undkomma krig och förföljelse. Och det är vår absoluta rättighet att uttrycka vår avsky för dem som sprider hat och uppmuntrar illldåd.

Kerstin Wiréhn,
Margareta Lundblad
Björn Gullander
Tryggve Svensson

Vänsterpartiet Ljungby