Månadsarkiv: juli 2014

Om du röstar på V i Ljungby Kommun

Vad (v)i vill i Ljungby

V_grupp_wp2

Kerstin Wiréhn, Christian Johansson, Kiki Sandström, Björn Gullander, Margareta Lundblad, Vinko Stifanic 

I staden

• Bygga hyresbostäder – även små, billiga lägenheter • Bygga fler trygghetsbostäder för äldre

På landsbygden

• Ha fler bussturer på helgerna • Behålla kvarvarande landsbygdsskolor

• Stödja föräldrakooperativet Lingbygdens friskola i Södra Ljunga • Bygga hyresbostäder

också i småorterna • Inrätta mobila servicekontor

För barn och ungdom

• Öka personaltätheten i förskolan • Minska barngrupperna • Öppna stängda förskoleavdelningar

• Ha fler lärare på Sunnerbogymnasiet • Behålla nedläggningshotade gymnasieprogram

• Göra kraftansträngning på förebyggande arbete med barn och ungdom • Satsa på

ekologisk mat • Sänka kostnaderna för barn och ungdomar att delta i olika idrotter.

Miljö och transport

• Göra en kraftfull satsning på elproduktion med solceller • Återföra tågtrafiken till Ljungby

• Minska biltrafiken i centrum • Successivt ersätta kommunens miljöfientliga fordon med

miljöfordon • Erbjuda elcyklar till alla som arbetar i hemtjänstens centrumverksamhet

Äldreomsorg

• Göra slut på tidspressen i hemtjänsten • Skapa större valfrihet i den kommunala hemtjänsten

• Låta alla över 75 år som vill ha särskilt boende få det utan prövning • Satsa mer pengar till

socialnämnden för tryggare vård och bättre arbetsmiljö

Jämställdhet

• Öka lönen med tusen kronor i månaden för lågavlönade inom vård och omsorg

Arbetsmarknad

• Inrätta minst fyra hundra nya kommunala jobb i

Ljungby med fokus på vård, skola och omsorg

Kvinnojouren

• Ge kvinnojouren en långsiktigt stabil ekonomi

Kultur och fritid

• Göra Ljungby till en bra kulturkommun

• Renovera och bygga till både Sunnerbohallen

och Sunnerbohov/Trojahallen

• Göra Musikskolan till kulturskola • Låta stadskärnan

närma sig Lagan och knytas ihop med

butiker, caféer och andra besöksnäringar med

ett offentligt rum på Aspebacken med kulturskola,

industrimuseum, Ungdomens hus, m m

• Välkomna människor från andra länder som

behöver ett hem i Sverige och i Ljungby

V-VALSEDELN_wp