Månadsarkiv: april 2012

Motion om sociala kooperativ

Motion till kommunfullmäktige i Ljungby om sociala kooperativ

Arbetslinjen är Alliansens ledstjärna och den vill Vänsterpartiet gärna få att lysa starkare även för de som står långt från arbetsmarknaden. Många människor är idag utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men kan ändå ha en begränsad arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Ett sätt för människor att ha möjlighet att arbeta på sina villkor är att starta sociala kooperativ. Detta kräver dock mycket stöd i inledningsskedet men även långsiktigt. Vi har tidigare upplevt att man från kommunens sida inte haft någon klar strategi vem som ska stötta och med vad, utan man har blivit hänvisad till olika förvaltningar och tjänstemän.

Målsättningen med sociala kooperativ är att människor ska få arbeta och göra samhällsnytta utifrån sin förmåga. Det kan vara ett första steg från t.ex. långtidsjukskrivning till den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi förslår därför att

–       en strategi utarbetas för hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ.

Ljungby den 13 mars 2012

Kerstin Wiréhn (v)