Månadsarkiv: augusti 2011

Motion om klimat och miljö

Tryggve Svensson:

Ljungby måste lära sig mera om miljön

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Ett Seminarium för klimatet och miljön

Ljungby kommun hamnar på 265 plats av 288 när tidningen Miljöaktuellt rankar Sveriges kommuner.

Vi behöver alltså skaffa oss mera kunskap om miljö och klimat!

Före detta EU parlamentarikern Anders Wijkman och professorn Johan Rockström har skrivit en viktig bok med titeln ”Den stora förnekelsen”.

I den skriver de bland annat :” Varför är det så svårt för samhället att hantera miljö och klimatkrisen? Vi fortsätter leva med myten om den eviga tillväxten – som om jordens tillgångar vore oändliga. Vi lånar av framtiden, ,av våra barn och barnbarn.

När naturresurserna förslösas redovisas det som ökat välstånd i ett lands räkenskaper. Men allt kan inte mätas i pengar. Vi behöver en ny metod att mäta välfärd, en ny ekonomisk modell och ett annat sätt att tänka och agera.”

Att anlita dessa båda författare till Ljungby för att hålla ett seminarium om klimat och miljö vore ett bra sätt att starta arbetet för ett bättre Ljungby.

Ljungby 2011 08 16

Tryggve Svensson Vänsterpartiet

Motion för en cykelstrategi

Kerstin Wiréhn:

— Fler borde kunna ta cykeln till jobbet

Till Kommunfullmäktige i Ljungby

MOTON FÖR EN CYKELSTRATEGI

Ordförande för Cykelfrämjandet har påpekat att Ljungby kommun inte har någon cykelstrategi och man erbjuder sej att låta oss granskas av Cykelfrämjandet och utifrån granskningen upprätta en strategi för ökad cykling.

Detta låter som en mycket bra förslag, inte minst med tanke på att vi därigenom kan kan uppnå våra mål i planen för hållbar utveckling. Vi har t.ex ett mål om att 65% av ljungbyborna ska ”motionera” minst 30 minuter per dag. Detta är ett mål som främst unga män uppnår idag och kanske hundägarna också. Vi andra behöver öka våra aktiviteter och då är cykling ett sätt som passar de flesta. Genom bra cykelvägar och en satsning för att inspirera oss att cykla till arbetet kan vi uppnå bättre resultat.

I planen för ”Hållbar utveckling” har vi också som mål att minska koldioxidutsläppen och då är också ökad cykling en bra metod.

Vi behöver en genomtänkt strategi för att prioritera cykling i trafikplaneringen och en plan för att inspirera till mer cykling. Det kan då vara klokt att ta hjälp av Cykelfrämjandet men också att ta fram synpunkter och erfarenheter från cyklande ljungbybor. Det är viktigt att inte bara utgå från Ljungby tätort utan planera för hela kommunen.

Vi yrkar därför

–       att det upprättas en cykelstrategi för Ljungby kommun

Ljungby den 1 augusti 2011

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet, Ljungby