Månadsarkiv: mars 2011

(V)i vill ha kulturskola

MOTION OM KULTURSKOLA

(Inlämnad till Ljungbys Kommunfullmäktige 1 mars 2011)

Vi är övertygade om att ett rikt kulturliv kan vara en viktig faktor för att göra Ljungby kommun mer attraktiv att bo och bo kvar i. Ett steg i att stödja utvecklingen av ett rikare kulturliv är att bredda musikskolans verksamhet till att omfatta även teater, dans, konst, berättande  m.m. Gärna i samarbete med t.ex. studieförbund, utövande konstnärer, Ljungbergsmuséet och Sagomuséet.

Vi skulle också kunna få en vettig användning av Rosa Huset om vi kan använda det som ett aktivitetshus för olika slags kultur.
Vi yrkar därför att:
  • – det utreds hur vi kan driva en kulturskola och vilka de ekonomiska förutsättningarna blir.
    Ljungby den 13 februari 2011
    /Kerstin Wiréhn
    Vänsterpartiet