Månadsarkiv: januari 2011

Rädda landsbygdsskolorna!

Såhär tyckte (v)i redan i början av utredningen:

Ny skolorganisation:

Värna även om små skolor på landsbygden

För tillfället utreds det på barn- och utbildningsförvaltningen hur den framtida skolorganisationen skall se ut. Om man skall vara ärlig så är frågan helt enkelt hur många landsbygdsskolor som skall läggas ner. Förvaltningen bidrar med argument för att skolor skall läggas ner så får personal och föräldrar bidra med argument för att skolor inte skall läggas ner. En del påstår att man kan spara pengar genom att lägga ner en eller flera skolor. Jag är egentligen inte så säker på det. Det är för många faktorer som spelar in för att man skall kunna göra en alltomfattande kalkyl på det hela.

Man påstår att det pedagogiska arbetet far illa vid för lågt antal elever. Men det är väl egentligen bara personalen vid respektive skola som kan ange vid vilket antal detta gäller. Man har inte kunnat påvisa att inlärningsresultatet skulle vara sämre på en mindre skola. Vidare är det en del som menar att elevernas sociala träning blir för torftig om det är för få kamrater i egen ålder. Det är väl egentligen bara föräldrarna (och i viss mån lärarna) som skall och kan avgöra detta. Ibland hör man också att arbetsklimatet för de anställda skulle bli sämre ju färre personaler man är. Det är väl också en fråga som bara de berörda kan avgöra.

Ofta hör man att det inte är mer än rätt att man får behålla sin lilla skola då det är ett av få exempel på att man får tillbaka lite av skatten som man betalt in. Just nu är det så att de 45 % av Ljungbys invånare som bor utanför centralorten förfogar över 12 av Ljungbys 17 grundskolor.

Så min slutsats av ovanstående är att jag hoppas att elever, föräldrar och personal själva säger ifrån när en skola blir för liten för att resultatet skall vara tillfredsställande och då är det bra om man kan bortse från argumentation från dem som inte är direkt berörda av verksamheten.


Ledamot i Barn- oh utbildningsnämnden