Månadsarkiv: oktober 2010

Vänster-motion i Kommunfullmäktige

Kerstin Wiréhn vill satsa på ungdomar

MOTION OM

FÖREBYGGANDE ARBETE

Både forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete lönar sej både samhällsekonomiskt och för den enskilde. Forskare har räknat ut att en pojke med adhd vars ”karriär” slutar inom kriminalvården via trotsreaktioner i skolan, snatterier och missbruk kostat samhället 27 miljoner redan vid 33 års ålder. Problemet är inte att hans ”karriär” är oförutsägbar och överraskande, problemen brukar visa sej redan vid skolstarten och accelererar sedan under årens lopp.

I Ljungby ser vi att ungdomsboendet Fyren har tvingats utöka antalet platser på grund av ökade behov och kommunen kommer att starta ett projekt för ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden utan behöver extra stöd.

Om samhället satsar rejält redan från början på de barn som har olika problem finns mycket att tjäna. Både i pengar och i uteblivet lidande från personen själv, anhöriga, brottoffer m.m. Vad är det då som hindrar? Kortsiktighet, brist på helhetssyn och överblick, stuprörstänkande, ”pengabrist”?

Det finns kommuner som arbetar med ett bättre förebyggande arbete, Leksand och Härryda är två exempel. Ett medel för att kunna arbeta effektivt är att det finns pengar avsatta som socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen förfogar över gemensamt för dessa barn. Hur pengarna ska användas måste vara individuellt och bestämmas utifrån den kompetens som finns inom förvaltningarna. Optimalt vore att även landstinget kunde vara med på detta arbete med att tidigt stötta de barn som är i riskzonen.

Jag yrkar därför

–       att pengar avsätts i budgeten för förebyggande arbete vilka förfogas gemensamt av social- och barn- och utbildningsförvaltningen

–       att förvaltningarna gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp

–       att arbetet utvärderas efter två år.

Ljungby den 6 augusti 2010

Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet