Månadsarkiv: september 2010

Val 2010

Vänsterpartiets vision om Ljungby

Några V-kandidater i Ljungby kommun: Tryggve Svensson, Maj-Britt Claesson, Ole Kongstad, Kerstin Wiréhn, Eric Holmback och Björn Gullander.

Vi vill ha ett solidariskt Ljungby

I ett solidariskt Ljungby har vi god kvalité i vår välfärd för att ge trygghet åt alla och extra stöd för de som behöver det

• Vi vill satsa förebyggande på barn och ungdomar t.ex genom att det finns pengar särskilt avsatta för gemensamma satsningar och för barn som behöver extra stöd för att inte hamna utanför samhället.

• Vi vill stötta de arbetslösa genom att utveckla Komvux och andra utbildningar och ge stöd åt dem som vill starta eget.

• Vi vill ha äldreomsorg med tillräckliga resurser och kompetens så att inte det inte händer igen att människor blir undernärda och felbehandlade. Låt gamla par bo ihop även på särskilda boenden!

Vi vill ha ett hållbart Ljungby

I ett hållbart Ljungby utvecklas hela kommunen och vi lever klimatvänligt

• Vi behöver både politiker och tjänstemän som driver på och håller ihop miljöarbetet i kommunen. Sedan miljöstrategen sparats bort har vi idag varken det ena eller det andra. Kommunen ska handla miljövänligt och uppmuntra ljungbyborna att leva klimatsmart.

• Det har byggts alldeles för lite hyresrätter vilket behövs för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån och för att vi ska få nya ljungbybor att flytta hit. Vi vill ha blandade bostadsområden med villor, hyresrätter och bostadsrätter.

• Vi vill verka för att få hit tågtrafik, både för Ljungbys skull och för miljöns skull

Vi vill ha ett kulturellt Ljungby

Ett rikt och brett  kulturliv ger livskvalité och ökar attraktionen för Ljungby

• Vi vill utveckla musikskolan till att bli en kulturskola med teater, dans och konst. Vi måste se till att ungdomarna har billiga och bra replokaler.

• Stötta Ljungbergmuseets ambitioner att bli ett länsmuseum för konst!

• Ge föreningarna på landsbygden stöd för att utveckla kultur och idrottsaktiviteter.