Månadsarkiv: maj 2010

Ökade möjligheter för utbildning och omskolning!

MOTION OM VUXENUTBILDNING

Ljungby kommun är hårt drabbad av arbetslöshet och det är framför allt industrin som haft varsel och uppsägningar – men även konkurser och nedläggningar. Det innebär att många män, men också kvinnor, har blivit arbetslösa. Flera av de drabbade har lång arbetslivserfarenhet – men bristande eller låg utbildningsnivå. Kanske är industrijobbet den enda anställning de haft?
Vi kan se positiva signaler från företagen i kommunen – men erfarenheten från tidigare lågkonjunkturer och kriser är att det inte kommer att skapas tillräckligt många nya industrijobb för att ersätta de förlorade. Vi behöver därför förstärka möjligheterna för vuxna att vidareutbilda och omskola sig till en ny arbetsmarknad.
Ljungby har idag ett begränsat antal yrkesutbildningar på Komvux, och det är inte möjligt att få en utbildning betalad i en annan kommun om man har gymnasium i botten – oavsett om den är omodern eller oanvändbar. Missförhållandet varierar från kommun till kommun, där en del möjliggör för medborgarna att vidareutbilda sig och på så sätt bidra till en positiv utveckling i kommunen!
Ljungby kommun behöver satsa för att inte arbetslösa ska hamna i permanent utanförskap, och förhoppningsvis också stötta individerna att ta klivet och nå personlig utveckling. Helt enkelt bistå med att försöka vända något dåligt, negativt till något bra. Vi behöver satsa både på egna utbildningar men också ta vara på möjligheten att få gå utbildning i våra grannkommuner.

Jag yrkar därför

att

Barn- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur vi ska kunna öka möjligheterna för ljungbyborna att vidareutbilda sig och omskola sig

via Vuxenutbildningen (Komvux).

Ljungby den 15 maj 2010

/Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet