Månadsarkiv: mars 2010

Aktuell debatt i Ljungby

Kerstin Wiréhn i kommunfullmäktiges debatt om framtidens skola i Ljungby


— Vi vill ha en bättre skola utan betyg!

– En grundläggande faktor för en bra skola är givetvis en bra lärarutbildning som ger gedigna kunskaper både i pedagogik och ämneskunskaper. Det är också viktigt att nyblivna lärare stöttas av mer erfarna mentorer.

– I framtiden skola vill jag har mer tid för hem- och konsumentkunskap. Vi behöver vuxna som vet vad man har för rättigheter och skyldigheter som konsument och som lärt sej laga god  och näringsrik vardagsmat.

– I framtidens skola satsar vi också på skolmaten så att det lagas god frukost och lunch på alla skolor.

– I framtidens skola har eleverna en självklar möjlighet att påverka och elevdemokratin har utvecklats.

– I framtidens skola har vi inte prov och betyg som idag – de flesta av oss kommer säkert ihåg hur snabbt vi glömde det vi pluggat in inför ett prov och det är inte särskilt meningsfullt. Jag har högre tankar om lärarnas förmåga att motivera och entusiasmera än att de behöver hota med betygen! Betygssystemet är förlegat och ger inte barn och ungdomar bättre kunskaper.

– I framtidens skola har inte pojkarna sämre betyg än flickorna utan där har skolan anpassat sin pedagogik så att den passar alla. Biblioteket har också satsat extra på att få pojkar att läsa mer för att därigenom minska skillnaderna i skolresultat. Dessutom har papporna i Ljungby stimulerat sina söner till goda skolresultat, till skillnad mot vad man kanske gör idag.

– I framtidens skola väljer pojkar och flickor program efter intresse och förutsättningar, inte efter vad som är könstypiskt.

– Framtidens  skola är kommunal . Skolverket har visat att skillnaderna i skolornas resultat och skolsegregationen har ökat drastiskt sedan 1998. Vi har idag bland dem mest generösa reglerna i världen för att etablera fristående skolor. Det kommer vi inte att ha i min framtida skola.