Månadsarkiv: februari 2010

Körkortsutbidning i gymnasieskolan

Motion   till kommunfullmäktige i Ljungby

Körkort i den kommunala gymnasieskolan

Den ekonomiska krisen skapar nu mass arbetslöshet, i synnerhet bland våra unga. Nationell statistik visar på 30% arbetslöshet för unga.

De unga som nu lämnar gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. För att få ett jobb krävs många gånger ett körkort och i andra fall är det en stor fördel. De som innehar råd att skaffa körkort hamnar i ett sämre läge på arbetsmarknaden.

Körkortsutbildningen har numera blivit så dyr att många ungdomar idag aktivt väljer bort att ta körkort, tillgången till kört har blivit en klassfråga. Det ligger både i den enskildes och i samhällets intresse att dagens ungdomar är välutbildade. Kommunen kommer att gynnas av att gymnasieutbildningen i möjligaste mån är anpassad till samhällets och arbetsmarknadens behov.

Därför vill jag föreslå att kommunen bör satsa offensivt och erbjuda gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan.

Som ett första steg bör utbildningens teoretiska del omfattas.

Aktuellt

Låt äldre bo tillsammans

Motion till Kommunfullmäktige, Ljungby

Folkpartiet nationellt vill ha en lag som garanterar att äldre par, om de vill, får leva ihop livet ut, även när den ena flyttar in på ett särskilt boende. Det är en idé som jag i allra högsta grad instämmer i. Idag är det upp till kommunerna att besluta om makar skall splittras eller ej, när enbart den ena är i behov av vård.

Många kommuner vägrar att ta in friska partnern i boendet av resursmässiga skäl. Denna fråga tycker jag vilar mer på etisk än resursmässig grund enligt min uppfattning. Har man levt ett liv tillsammans och inte kan tänka sig att flytta isär, då skall man inte behöva det heller.

En anledning till skepsis hos många kommuner är merkostnaden som uppstår när den vårdbehövande avlider. Den friska bör då ha rätt att bo kvar och uppta en plats. Vi får då ta skeden i vacker hand och jag tror inte att det skapar några problem.

Här i Ljungby finns några tvårumslägenheter på Brunnsgården och Åbrinken. Då efterfrågan av sådana lägenheter antagligen kommer att öka i framtiden så är det önskvärt att man vid planerandet av Åsikten beaktar detta.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

• att äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt det.

• att man planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet på Åbrinken.———————————————————————————————

Sjuka till kön av arbetslösa

Den borgerliga regeringen är konsekvent: friska med bra jobb skall få det bättre, sjuka och arbetslösa sämre. Enkelt och tydligt. Skattesänkningar för vissa och försämringar för andra.

Men vi skall veta att vi alla kan drabbas av sjukdom och man blir givetvis inte frisk bara för att antalet sjukpenningdagar tar slut. Regeringens politik är en hjärtlös men traditionell högerpolitik. Enligt Vänsterpartiet kan man bara bli frisk av bättre sjukvård och rehabilitering. Därför säger vi konsekvent nej till borgarnas skattesänkningar. Vi måste ha råd med bättre sjukvård och rehabilitering. Sjuka skall ha rätt till ersättning så länge man är arbetsoförmögen. Dogmatiska tidsgränser måste ersättas av individuell prövning av varje enskild människas hälsa och arbetsmöjligheter. Det är dags för en vänsterpolitik som stärker sjuka och arbetslösa. Sjukvård och social trygghet måste gå före skattesänkningar.